Wil jij als IT-manager een ecosysteem of egosysteem beheren?

Bij Epesi zijn we er al jaren van overtuigd dat Google, in navolging van het enorme succes in de VS, onlangs ook in Nederland is begonnen aan een zegetocht. En dat Google dankzij de sublieme technologie, waarvan we als consument nog maar het topje van de ijsberg hebben gezien, snel zal uitgroeien tot cloudspeler van formaat. Om de kracht van het zakelijke platform te ‘pakken’, kwam bij ons het beeld van een ecosysteem bovendrijven.

Optimale samenhang

Een ecosysteem wordt immers ook gekenmerkt door netwerken van relaties waarbij de organismen (lees: componenten) een optimale samenhang vertonen. Net als bij het Google-platform is de output van de ene organisme c.q. component weer input voor het andere. En: er is in beide gevallen sprake van een dynamisch evenwicht en een zekere mate van zelfherstellend vermogen. Maar daarmee zijn we er nog niet, want net als in een ecosysteem werken componenten van buitenaf eerder verstorend dan versterkend. Tot slot verlopen de processen in beide gevallen heel ‘natuurlijk’. Bij Google is dat vooral te danken aan de integratie van de klassieke IT-domeinen infrastructuur, endpoints, applicaties en workflow.

Zeer breed gewaardeerd

Dit is al met al dus iets heel anders dan een ‘egosysteem’ waarbij bepaalde leveranciers, deels gebruik makend van een verkapte monopoliepositie, hun eigen spullen aan gebruikers opdringen. Ook als die verre van compatibel zijn met wat er al aanwezig is. Zo bekeken is het ook niet vreemd dat het Google-platform elders in de wereld zeer breed gewaardeerd wordt. In feite is het, zover wij weten en horen, het enige platform waar tegelijkertijd zowel techneuten c.q. softwareontwikkelaars (door o.a. low code) als commerciële afdelingen enthousiast van worden. Daar kunnen we de volgende gebruikersgroepen nog aan toevoegen:

  • IT-managers , die hun vaak routinematige beheertaken sterk zien afnemen en meer tijd krijgen voor innovatie en projecten. Zo is Chrome Enterprise standaard voorzien van Workspace Manangement, is de beveiliging van alle Chrome-devices centraal via het eigen Chrome OS-besturingssysteem geregeld en zijn externe apps amper nodig. Omdat Machine Learning in de workflow is meegenomen, is het platform bovendien toekomstvast.
  • Gebruikers , die na een minimale opstart en zonder vertragende updates snel aan het werk kunnen, en blijven. Mede dankzij synchronisatietechnologie (zoals iedereen die van Gmail wel kent) maakt het niet uit waar en op welk apparaat iemand werkt.
  • Controllers c.q. financiële afdelingen, vanwege de honderden euro’s die jaarlijks per device kunnen worden bespaard dankzij centralisatie.
  • Implementatiepartners , omdat het uitrollen relatief eenvoudig is en zij zich (net als wij bij Epesi dus) meer kunnen richten op engineering van werkprocessen bij klanten.