Privacy Verklaring

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
 • het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief (zie het kopje ‘Nieuwsbrief’).

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en diensten alsmede de ontwikkelingen daarvan. Als u al bepaalde producten of diensten van ons afneemt, kunnen wij u ook op de hoogte houden van gerelateerde producten of diensten, tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen. Verder wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Helpdesk

Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. 

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Wanneer u deelneemt aan of aanwezig bent bij evenementen van Epesi of waarbij Epesi is betrokken als deelnemer of sponsor, dan kan het zijn dat er beeldmateriaal van u wordt gemaakt ter promotie van het evenement. U geeft hiermee toestemming om deze beelden te gebruiken ten behoeve van interne en externe communicatie via de website en andere online en offline communicatiekanalen van Epesi. U heeft op elk moment de mogelijkheid om aan te geven dat foto’s niet meer gebruikt mogen worden en verwijderd moeten worden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via contact@epesi.nl.

Sollicitaties

Alvorens wij uw sollicitatie, contactverzoek of inschrijving voor een nieuwsbrief/actie in behandeling kunnen nemen, vragen we u kennis te nemen van deze privacyverklaring en om akkoord te gaan met onze omgangswijze met uw gegevens.

In het kader van onze dienstverlening verzamelen we uw (persoons)gegevens en leggen die vast. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam en geslacht, zodat we u op de juiste manier kunnen aanspreken;
 • Adresgegevens, zodat we kunnen bekijken welke vacatures voor u aan te reizen zijn;
 • Telefoonnummer en emailadres, zodat we u kunnen informeren over vacatures, uw sollicitatieprocedure en u kunnen uitnodigen voor een gesprek of events/acties;
 • Gegevens over beschikbaarheid en arbeidsverleden
 • Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door te solliciteren via de website, in correspondentie en telefonisch;
 • (Pas)foto;
 • Overige gegevens die u vermeld op uw cv;
 • Gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure;
 • Notities van onze indruk van u en uw kennis en ervaring verkregen op basis van uw sollicitatie en eventuele gesprekken.

Epesi legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na uw toestemming.

Doelen en grondslagen voor het verwerken van uw gegevens bij een sollicitatie

Wij verwerken en verzamelen uw (persoons)gegevens enkel als u hier toestemming voor geeft. Daarom vragen wij uw toestemming om uw gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en adequaat te kunnen afhandelen met oog op onze openstaande vacatures;
 • Om uw contactverzoek te kunnen opvolgen, wanneer je je gegevens achterlaat op onze website. Bijvoorbeeld omdat u geïnteresseerd bent in één van onze diensten of producten
 • Om uw aanmelding voor onze werkbij nieuwsbrief, actie of event in behandeling te kunnen nemen en te zorgen dat u op de hoogte 

We verzamelen en/of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaartermijn bij een sollicitatie

We zullen uw (persoons)gegevens bewaren gedurende 1 jaar, zodat we in ieder geval voldoende tijd hebben om u op de hoogte te houden van uw sollicitatie en een redelijk periode na uw sollicitatie/inschrijving om u te benaderen over andere voor u interessante vacatures. Hierna zullen uw gegevens automatisch worden verwijderd uit onze administratie en recruitmentsysteem of dusdanig worden geanonimiseerd dat deze gegevens niet naar u te herleiden zijn.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar contact@epesi.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld (ing. P.W. Sinke), die binnen Epesi toezicht houdt op uw privacy. Indien u een klacht wilt indienen, kunt u dat bij de Functionaris Gegevensbescherming doen. Neem hiervoor contact op via contact@epesi.nl